Seksuoloog

Seksuoloog

Wat doet een seksuoloog

Als de meeste mensen het woord Seksuoloog horen, gaat hun verbeelding met hun op de loop. In tegenstelling tot de fantasie voert een Seksuoloog gewoon een specifieke vorm van gesprekstherapie.

In realiteit bestaat sekstherapie vaak uit drie onderdelen:

  1. Eerst en vooral is er psycho-educatie. Om de seksuele vaardigheden te versterken geeft de seksuoloog gericht en op maat informatie over de lichamelijke, de psychologische en de relationele aspecten van seksualiteit. Vaak betekent dit een geleidelijk laten varen van zaken waar men vast van overtuigd was, worden bepaalde mythes over hoe seksualiteit eraan toe hoort te gaan ontkracht en wordt er gestreefd naar een meer realistische kijk op een langdurige seksuele relatie.
  2. Oefenprogramma’s. Singels of koppels krijgen dan huiswerk mee dat ze thuis in een veilige privésfeer kunnen uitvoeren. Op deze manier wordt indien mogelijk het seksuele probleem in een relationele context geplaatst. Bij koppels wordt de partner zo actief mogelijk betrokken in de therapie. Van beiden wordt verwacht dat ze deelnemen aan het oefenprogramma zodat ze samen nieuwe seksuele vaardigheden kunnen aanleren. Tijdens de therapiesessies worden de oefeningen praktisch en ook de individuele beleving van de partners besproken. Stapsgewijs wordt opzoek gegaan naar eventuele struikelblokken, blokkades of remmingen. De dynamiek van het oefenprogramma vertoont sterke gelijkenissen met de dynamiek die tussen partners leeft rond vrijen. Aan de hand van de oefeningen kan besproken worden wat er precies gebeurt op seksueel vlak (zowel fysiek, als gevoelsmatig, communicatief, planmatig, enz…). De oefeningen zelf variëren van standaardopdrachten naar probleem gebonden opdrachten en van eerder intieme tot echt seksuele opdrachten.
  3. Individuele of relationele problemen en betekenissen verder diepen, dit om tot de kern van het probleem door te kunnen dringen. Op dit punt vindt sekstherapie vaak zijn overgang naar een bredere vorm van psychotherapie.

Door te praten met iemand, al dan niet samen met de partner, vormt de seksuoloog zich een beeld van wat precies het probleem en de ‘hulpvraag’ is. Anders gezegd: wat mensen nodig hebben om zich weer seksueel gezond te voelen.